Ngày 1 tháng 10 năm 2021 rất nhiều CLB Bóng bàn tại Thành Phố Hoạt động trở lại. Xin chúc mừng những bạn yêu thích bóng bàn. Và dưới đây là 1 số qui định mới !!!

Mời ACE Cùng thưởng thức

By vantang