Trong bài đăng trên blog này, tôi chia sẻ 10 bài tập bóng bàn cho 5 cú đánh đầu tiên trong loạt đánh qua lại. Dưới đây sẽ có 2 bài tập cho mỗi một kỹ thuật giáo, nhận, bóng thứ 3, bóng thứ 4 và bóng thứ 5. Đây không phải là tất cả – có rất nhiều bài tập trận khác nhau mà bạn có thể thực hiện. Nhưng nếu bạn chưa bao giờ thực hiện năm cú đánh này, những trận bài tập sẽ một cách tốt để bắt đầu.. Giao bóng 1: 10 cú đánh Đây là một bài tập để nâng cao trình độ giao bóng chính xác của bạn dưới áp lực. Mục đích là để đạt được mục tiêu 10 lần liên tiếp mà không có lỗi. Khi bạn tiến gần hơn đến 10, bạn có thể thấy rằng bạn bắt đầu có chút căng thẳng. Điều này lặp lại những gì có thể xảy ra trong một trận đấu khi điểm số sát nút. Bạn có thể sử dụng bài tập này cho bất kỳ mục đích nào của bạn – backspin, sidespin, topspin, không quay, và bất kỳ cư nào – ngắn, trung, dài. Đặt một mục tiêu (ví dụ: mảnh giấy) ở phía bên kia bàn

 • Chọn một cách giao bóng và nhắm vào mảnh  giấy.
 • Giao bóng đủ 10 lần liên tiếp. Nếu bạn bỏ lỡ mục tiêu bắt đầu lại.

Để làm cho bài tập khó hơn:

 • Làm cho mục tiêu nhỏ hơn, ví dụ: Gấp lại mảnh giấy một nửa.
bài tập bóng bàn
Bàn bóng bàn 302441

Giao bóng 2: Ngắm mục tiêu Đây là một bài tập rất thú vị. Mục đích của bài tập này là để người chơi có thể chủ động đánh bóng vào nhiều vị trí trên bàn. Bài tập có thể giúp cho người chơi chủ động về vị trí bóng. Bạn có thể biến bài tập thành cuộc thi với những người chơi khác. Người chơi đánh bóng vào tât cả các mục tiêu của bàn nhanh nhất là người chiến thắng.

 • Đặt 8 mục tiêu (ví dụ: cốc nhựa) ở các vị trí khác nhau trên nửa đối thủ của bảng.
 • Hãy giao bóng cho đến khi tất cả các mục tiêu rơi ra khỏi bàn.

Để làm cho bài tập khó hơn:

 • Làm cho mục tiêu nhỏ hơn, ví dụ: Sử dụng quả bóng vỡ thay vì cốc nhựa.
bài tập bóng bàn

_______________________________________________________________________________________________________ Nhận bóng 1: Hất cổ tay hoặc xoáy lên Trong bài tập này, bạn sẽ thực hành tấn công đối phương. Mục đích là để tấn công với tốc độ rất nhanh và xoáy để thử và giành điểm với bóng thứ hai hoặc buộc đối phương đánh yếu hơn.

 • Bóng thứ nhất: huấn luyện viên giao bóng ngắn hoặc bóng dài với xoáy lên vào phía trái tay của người chơi
 • Bóng thứ 2: Nếu quả giao bóng ngắn, người chơi sẽ hất bóng vào bất kỳ vị trí nào trên bàn. Nếu giao bóng dài, người chơi sử dụng backhand đánh vào bất kỳ vị trí trên bàn.

Để làm cho bài tập khó hơn:

 • Huấn luyện viên làm cho bóng xoáy xuống nhiều hơn

Để làm cho đường bóng trở nên bất thường:

 • Huấn luyện viên giao bóng vào bất kỳ vị trí nào trên bàn ở phía backhand của người chơi
bài tập bóng bàn

Nhận bóng 2: Trái tay hay khuỷu tay Trong bài tập này bạn sẽ thực hành việc đánh  trả đường bóng dài xoáy bên . Mục đích cũng để tấn công với tốc độ cao và giành được điểm với bóng thứ hai. Bạn cũng có thể luyện di chuyển vì đây là một bài tập khó.

 • Bóng thứ nhất: Huấn luyện viên giao bóng cho người chơi vào phía backhand hoặc khuỷu tay.
 • Bóng thứ hai: Nếu bóng đến phía backhand, người chơi sẽ đánh trái tay. Nếu bonđến khuỷu tay, người tấn công sẽ đánh thuận tay xoáy vào bất kỳ vị trí nào ở bên kia bàn.

Để làm cho bài tập khó hơn:

 • Người phát bóng thay đổi tốc độ và độ xoáy của bóng
bài tập bóng bàn

_______________________________________________________________________________________________________ Bóng thứ 3: giao bóng Sidespin, forehand xoáy lên Cách thông dụng nhất: Bạn di chuyển đối thủ ra xa với một cú giao bóng sidespin và sau đó đánh một cú topspin vào góc đối diện. Điều quan trọng là sử dụng chiều rộng của bàn làm cho đối thủ phải vươn người hết cỡ.

 • Bóng thứ nhất: người công giao bóng sidespin cho huấn luyện viên
 • Bóng thứ hai: Huấn luyện viên đánh trả với tốc độ trung bình vào vị trí backhand của người tấn công
 • Bóng thứ 3: Người tấn công lùi về và đánh thuận tay xoáy lên đến góc thuận tay của người huấn luyện viên để giành chiến thắng. Nếu quả bóng đánh lại, hãy chơi đến khi giành được điểm.

Để làm cho nó khó hơn:

 • Huấn luyện viên tăng tốc độ backhand topspin (bóng thứ 2)

Để làm cho các cú đánh trở nên bất thường:

 • Huấn luyện viên đánh trả bằng cách đẩy hoặc topspin (bóng thứ 2)
 • Huấn luyện viên đánh lại vào bất kỳ vị trí nào của góc backhand người tấn công (bóng thứ hai)
bài tập bóng bàn

Bóng thứ 3 – 2: Giao bóng Backspin, backhand topspin Bạn giao bóng backspin tầm trung đến khuỷu tay của đối thủ, cố gắng để đánh chéo qua góc để buộc đối thủ đánh trả yếu hơn. Sau đó, bạn đánh tóppin vào bất cứ nơi nào trên bàn để giành điểm trên quả bóng thứ 3.

 • Bóng thứ nhất: người tấn công giao bóng backspin tầm trung về phía khuỷu tay của huấn luyện viên.
 • Bóng thứ hai. Huấn luyện viên đẩy bóng vào góc trái tay của người tấn công.
 • Bóng thứ 3: Người tấn công đánh backhand topspin vào bất kỳ vị trí trên bàn. Nếu bóng được đánh lại, hãy chơi đến khi giành điểm.

Để làm cho nó khó hơn:

 • Huấn luyện viên đẩy bóng kèm backspin (Bóng thứ 2)

Để làm cho nó bất thường:

 • Huấn luyện viên đẩy ngắn hoặc dài (quả 2)
 • Huấn luyện viên đẩy vào bất kỳ vị trí nào tới phía backhand của người tấn công (quả 2)

_______________________________________________________________________________________________________

Chiến thuật chơi bóng bàn vào phút cuối

Bài tập 4: Backhand flick và Backhand topspin Trong bài tập này bạn sẽ thực hành hất cổ tay giao bóng xoáy xuống và sau đó chơi chống lại block sử dụng backhand topspin. Ý tưởng là tạo ra áp lực với đối thủ bằng tấn công cú giao bóng và sau đó ghi điểm với quả bóng thứ 4. Đây cũng là một bài tập hữu ích để luyện tập việc di chuyển gần và xa bàn , bạn phải bước gần để thực hiện flick và sau đó bước ra để topspin những cú block của đối thủ.

 • Bóng thứ 1: Huấn luyện viên giao bóng backspin ngắn tới phía trái tay của người tấn công.
 • Bóng thứ 2: Người tấn công đánh backhand flick tới phía backhand của huấn luyện viên.
 • Bóng thứ 3: Huấn luyện viên block bóng về phía backhand của người tấn công.
 • Bóng thứ 4: người tấn công đánh vào một vị trí bất kỳ trên bàn để thắng điểm. Nếu bóng được đánh lại, hãy chơi đến khi giành điểm.

Để làm cho bài tập khó hơn:

 • Huấn luyện viên giao bóng backspin nhiều hơn (bóng đầu tiên)
 • Huấn luyện viên tăng tốc độ của cú block(3rd ball)

Để làm cho đường bóng bất thường:

 • Huấn luyện viên giao bóng backhand hoặc ra giữa bàn (1st ball).
 • Huấn luyện viên giao bóng vào góc trái tay hoặc thuận tay (bóng thứ 3). Nếu bị chặn ở góc thuận tay, người tấn công nên chơi topspin thuận tay.
bài tập bóng bàn

Bài tập 4 – 2: đẩy nhanh và topspin nhanh Trong bài tập này, bạn sẽ đẩy mạnh để khiến đối thủ tấn công yếu, sau đó theo kết thúc bằng 1 cú topspin. Nhiều người chơi gặp khó khăn khi đối đầu với những cú đẩy backspin m, vì vậy đây là một chiến thuật hiệu quả. Đây cũng là một bài tập hữu ích để thực hành chuyển đổi giữa đẩy  và đột qu top topspin.

 • Bóng thứ nhất: Huấn luyện viên giao bóng backspin với khoảng cách trung bình đến khuỷu tay của người tấn công.
 • Bóng thứ 2: người tấn công đánh backhand dài tới backhand của huấn luyện viên.
 • Bóng thứ 3: Huấn luyện viên đánh backhand topspin có tốc độ trung bình tới phía trái tay của người tấn công.
 • Bóng thứ 4: Người tấn công lùi và đánh thuận tay topspin vào khuỷu tay huấn luyên viên và cố gắng giành điểm. Nếu quả bóng được đánh lại, hãy chơi đến khi giành điểm.

Để làm cho bài tập khó hơn:

 • Huấn luyện viên tăng tốc độ backhand topspin (bóng thứ 3)

Để làm cho bóng trở nên bất thường:

 • Huấn luyện viên giao bóng backspin, không có spin hoặc sidespin (bóng đầu tiên)
 • Huấn luyện viên giao bóng topspins đến bất cứ vị trí nào trên bàn (3rd ball)
bài tập bóng bàn

_______________________________________________________________________________________________________ Bài tập 5: hai cú đánh thuận tay topspin Trong bài tập này bạn sẽ thực hành chuyển đổi giữa tấn công backspin và topspin, cả hai đều thực hiện thuận tay. Đây là một kết hợp rất phổ biến trong bóng bàn và yêu cầu một sự thay đổi góc vợt giữa hai lần topspins.

Cập nhật giá bàn bóng bàn
 • Bóng thứ nhất: Người tấn công giao bóng backspin với cự ly trung bình vào khuỷu tay của huấn luyện viên.
 • Bóng thứ hai: Huấn luyện viên đẩy dài đến góc trái tay của người tấn công.
 • Bóng thứ 3: Người tấn công lùi về và đánh thuận tay topspin với tốc độ chậm, xoáy mạnh vào góc trái tay của huấn luyện viên.
 • Bóng thứ tư: Huấn luyện viên block trở lại góc trái tay của người tấn công.
 • Bóng thứ 5: người tấn công đánh thuận tay và cố gắng giành điểm. Nếu bóng được trả lại, hãy chơi đến khi giành điểm.

Để làm cho bài tập khó hơn

 • Huấn luyện viên đẩy bóng với nhiều backspin hơn (bóng 2)

Huấn luyện viên thay đổi tốc độ block (bóng 4) Để làm cho bóng đi bất thường

 • Huấn luyện viên đẩy tới bất cứ đâu trên tay trái của kẻ tấn công (quả 2)
 • Các khối nạp vào góc backhand hoặc forehand (quả bóng thứ 4)bài tập bóng bànBài tập thứ 5 – 2: trái tay và thuận tay topspin

Trong khoan này bạn sẽ thực hành tấn công một backspin trở lại của phục vụ và chuyển đổi giữa các cuộc tấn công backhand và forehand. Đây là bài tập huấn luyện bóng nhanh năm lần, khi tốc độ được bổ sung vào quả giao bóng và được duy trì hoặc tăng lên cùng với sự trở lại của trận đấu. Đây là một khoan tốt nếu bạn muốn cải thiện chơi nhanh cuộc rước đuốc topspin.

Phân tích lối chơi bóng bàn của Kenta Matsudaira
 • Bóng thứ nhất: nườigười tấn công giao bóng dài (sidespin hoặc topspin) vào backhand của huấn luyện viên.
 • Bóng thứ 2 : Huấn luyện viên đánh topspins trái tay
 • Bóng thứ 3: Người tấn công đánh backhand topspin vào backhand huấn luyện viên.
 • Bóng thứ 4: Huấn luyện viên block bóng về phía thuận tay của người tấn công.
 • Bóng thứ 5: Người tấn công đánh thuận tay và cố gắng giành điểm. Nếu bóng được trả lại, hãy chơi đến khi giành điểm.

Để làm cho bài tập khó hơn:

 • Huấn luyện viên làm tăng tốc độ topspin khi đánh trả giao bóng (bóng thứ 2)
 • Huấn luyện viên tăng tốc độ của block (bóng thứ 4)Để làm cho đường đi của bóng bất thường
 • Huấn luyện viên topspins đến bất cứ nơi nào ở phía trái tay của người tấn công (bóng thứ 2)
 • Huấn luyện viên block tới góc trái tay hoặc thuận tay (bóng thứ 4).
bài tập bóng bàn

By vantang