Bước 1: Chuẩn bị vợt bóng

Bước 2: Tập tâng bóng bằng vợt

Bước 3: Nhịp chân nhún khi tiếp xúc bóng

Bước 4: Đảo vợt – mặt trái sang mặt phải

Chúc các bạn thành công

By vantang