Bảng xếp hạng do ITTF liên đoàn bóng bàn thủ đức phê duyệt

  1. Cao thủ đòn gió
  2. Ca sĩ Lưu Văn Mạnh
  3. Bác sĩ Hoàng Hiệp
  4. Võ Tấn Chung
  5. Hoàng Phi Hồng
  6. Qui lão Tiên Sinh
  7. Hoàng Gò Vấp
  8. Quang Tài Xế
  9. Luân dưỡng sinh
  10. Minh Đường

Bảng xếp hạng thế giới

By vantang