Vừa qua có một số giải đấu bóng bàn diễn ra trong cả nước nên bảng xếp hạng bóng bàn thế giới và Tp Thủ Đức có sự thay đổi

  1. Trần Minh Đường
  2. Trần Văn Tăng
  3. Võ Tấn Chung
  4. Nguyễn Công Tú
  5. Nguyễn Công Quốc
  6. Trần Minh Huyền
  7. Lưu Văn Mạnh
  8. Hoàng Hiệp
  9. Đào Thị Hiên
  10. Tí Long

By vantang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *